• Facebook
STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:
rzetelna firma
notowana_c
ce

> Raport-rb-aso-2

Raport RB_ASO

Numer: 3/2016
Data sporządzenia: 15-04-2016

Spółka: STANDREW S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S. A. w dniu 14 kwietnia 2016 roku

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 kwietnia 2016 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

15-04-2016 Tomasz Stankiewicz Prezes Zarządu